Zasady uczestnictwa w plenerach i warsztatach

Na organizowanych przeze mnie wydarzeniach obowiązują ściśle określone zasady. Większość z nich zawarta jest w Regulaminie natomiast powiem kilka słów m.in. o współpracy z modelkami.

Każde zdjęcie, które wychodzi pod szyldem Baśniowe Warsztaty/Plenery Fotograficzne z Końmi przechodzi przed publikacją weryfikację. Nasze zdjęcia są dlatego takie dobre bo wszyscy biorący udział w sesji (modelki, fotografowie, styliści i wizażyści) mają wobec siebie naprawdę duże wymagania. Pracujemy tylko z najlepszymi i dbamy wspólnie o nasz wizerunek. Od każdej nowej osoby, która chce uczestniczyć w tego typu wydarzeniach wymagamy tego samego ? każdy przecież chce żeby zdjęcia zrobione na plenerze i warsztatach były doskonałe.

Czy jest weryfikacja? Brzmi groźnie ale polega jedynie na tym, że zdjęcia wysyłane są do modelek przez publikacją w internecie do akceptacji. Zatrudniam tylko profesjonalne modelki, a wiadomo, że każdemu można zrobić fatalne zdjęcie ? chcemy uniknąć sytuacji stresowych ? Czasami modelki mają uwagi, mogą pomóc niedoświadczonemu fotografowi w osiągnięciu lepszego efektu, ale raczej nie są czepialskie. Nawet jeśli ktoś nie ma doświadczenia w fotografowaniu modelek czy w obróbce ma szansę zrobić dobre zdjęcia z naszą pomocą. Szanujemy się zatem wzajemnie i razem dążymy do powstawania coraz lepszych zdjęć ?

Kolejną ważną ważną zasadą jest szacunek do innych uczestników wydarzenia. Nie akceptujemy wchodzenia sobie w kadr ? dbamy o naszych Uczestników i staramy się aby każdy miał ?5 minut? dla siebie sam na sam z modelką. Kiedy fotografujemy w grupie nie siedzimy sobie na plecach ? trzeba pamiętać aby zostawić każdemu fotografującemu trochę przestrzeni.  Jeśli ktoś z Was mimo tego zapisu będzie miał kłopot wystarczy podejść do mnie i powiedzieć, a zrobię miejsce dla każdego.

Pomagamy sobie wzajemnie! Na spotkaniach są osoby bardziej i mniej doświadczone. Ale najlepsze są te momenty kiedy uczestnicy wymieniają się własnymi spostrzeżeniami i metodami fotografowania ? nie bójcie dzielić się wiedzą! ?

Zanim zarezerwujesz miejsce na plener przeczytaj poniższy regulamin. Rezerwacja miejsca wiąże się z jego akceptacją!

Regulamin

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów/Plenerów lub ich odwołania. Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku zmiany terminu możliwe jest przeniesienie opłaty na wskazany termin.
 • Organizator nie odpowiada za straty materialne uczestników powstałe podczas wydarzenia, jeśli nie powstały z winy Organizatora,
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania reportażu fotograficznego oraz video  podczas wydarzenia i opublikowania go na stronie www.pl.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian programu, przesunięcia ram czasowych, zmian osób pozujących, wizażystów etc.
 • Organizator ma prawo usunąć z wydarzenia Uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi bez zwrotu zapłaty za wydarzenie,
 • Fotograf ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w trakcie trwania zajęć.
 • Fotograf oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich fotografii, powstałych w trakcie zajęć, w galerii dostępnej na stronie www.pl i www.fairyhorses.pl w przypadku plenerów z końmi oraz na stronach promujących tę działalność
 • Fotograf nabywa prawa autorskie do wykonanych zdjęć, ale publikowane w portfolio i na forach mogą być tylko te, które zostaną zaakceptowane przez Modelki.
 • Każde zdjęcie umieszczone w sieci powinno zostać opatrzone opisem z nazwą wydarzenia i odnośnikiem do strony www Organizatora www.pl lub https://www.facebook.com/fotografia.sychowicz/ oraz www.fairyhorses.pl lub https://www.facebook.com/fairyhorses/ w przypadku plenerów z końmi .
 • Modelka nabywa prawa do publikacji wykonanych przez Fotografa zdjęć i może wykorzystywać swoje zdjęcia w celu prezentacji własnego wizerunku, a w szczególności w katalogach i na stronach internetowych mających charakter prezentacyjny oraz mediach drukowanych, zobowiązując się jednocześnie do wyraźnego podania nazwiska lub pseudonimu i/lub adresu strony internetowej Fotografa.
 • Fotograf oraz Organizator plenerów/warsztatów ma prawo wykorzystać zdjęcia w celach prezentacji własnej twórczości oraz dorobku Baśniowych plenerów/warsztatów, a w szczególności na stronach internetowych i folderach, w prospektach dotyczących własnych prac i prac Uczestników. Modelka wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jej wizerunku w tych celach.
 • Wykorzystując zdjęcia Modelka zobowiązuje się do wskazania imienia i nazwiska/pseudonimu Fotografa z odnośnikiem do jego strony.
 • Wykorzystując zdjęcia Fotograf zobowiązuję się do wskazania imienia i nazwiska/pseudonimu Modelki z odnośnikiem do jej strony.
 • Fotograf zachowuje prawa osobiste i majątkowe w ramach prawa autorskiego do zdjęć w punktach nie uregulowanych niniejszym regulaminem.
 • Na zajęciach praktycznych i teoretycznych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 • Rezerwacja miejsca na wydarzenie odbywa się poprzez dokonanie wpłaty zadatku, niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia. Uczestnik zobowiązany jest podać w tytule przelewu: swoje imię, nazwisko oraz nazwę wydarzenia. Zadatek zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym wydarzeniu, nie wywiązał się z tego zobowiązania. W procesie rezerwacji miejsca na wydarzeniu decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.
  W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Plenerów/Warsztatów zadatek nie będzie zwracany.
  Pełna opłata za kurs musi być dokonana najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku niewpłynięcia środków w określonym terminie, na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna osoba, a zadatek przepadnie.
 • Fotograf oświadcza, że zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi sesji wśród koni zawartych w tym linku:  https://fairyhorses.pl/bezpieczenstwo-na-sesji/, oraz, że zdaje sobie sprawę z ryzyka istniejącego na sesji z koniem i nie będziesz wnosił żadnych roszczeń z tytułu ewentualnego nieszczęśliwego wypadku podczas sesji

Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za wydarzenie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.