>>POST KONKURSOWY na Facebook<<

Drodzy! Czy Wam tak samo jak mi tęskno do normalności i niczym nieograniczonej swobody fotograficznej?! Tak myślałam! Tak się składa, że dziś miał się odbyć pierwszy w tym roku koński plener fotograficzny z naszymi końmi. Nawet wykąpałam dziś Czarnego z tej okazji … Chciałabym Wam osłodzić nieco oczekiwanie na “normalność” i zaproponować zabawę, w której możecie wygrać sesję fotograficzną ze swoim koniem. Polega ona na umieszczeniu pod postem konkursowym swojego zdjęcia z koniem, z którym ma odbyć się sesja, kwiecistym uargumentowaniu dlaczego właśnie ta para ma wygrać sesję oraz oznaczenie w komentarzu trzech osób, które również kochają konie. Docenię kreatywność i poczucie humoru!
W konkursie zostaną wybranego dwie osoby, które otrzymają całkowicie za darmo sesję fotograficzną z własnym koniem. Wszystkie pozostałe osoby otrzymają voucher na sesję uprawniający do zniżki w wysokości 20% na sesję z własnym lub naszym koniem.

Regulamin


Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Anna Sychowicz | Fairy Horses
 2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
  Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/fairyhorses/
  dalej “Fanpage”

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
 4. Konkurs trwa od 18.04 do 25.04. do godziny: 23.59
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 28.04 za pośrednictwem FanPage.
 6. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu pod postem konkursowym swojego zdjęcia z koniem, z którym ma odbyć się sesja fotograficzna, kwiecistym uargumentowaniu dlaczego właśnie ta para ma wygrać sesję oraz oznaczenie trzech osób, które również kochają konie w komentarzu.
 2. W konkursie zostaną wybranego dwie osoby, które otrzymają całkowicie za darmo sesję fotograficzną z własnym koniem. Wszystkie pozostałe osoby otrzymają voucher na sesję uprawniający do zniżki w wysokości 20% na sesję z własnym lub naszym koniem.
 3. Organizator wybierze komentarze, które jego zdaniem są najbardziej kreatywne, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym na Facebook.

Nagroda

 1. Pierwszą nagrodą w konkursie jest darmowa sesja fotograficzna dla dwóch osób.
 2. Drugą nagrodą dla każdego kto bierze udział w konkursie jest voucher na sesję uprawniający do zniżki w wysokości 20% na sesję z własnym lub naszym koniem. W przypadku chęci odebrania vouchera należy zgłosić się po ogłoszeniu wyniku do Organizatora.
 3. Nagroda obowiązuje na ograniczonym obszarze. Poza granicami wyznaczonego obszaru dojazd jest płatny 1,30zł/km (mapa poniżej).
 4. Nagroda jest ważna do końca roku 2020. Po zniesieniu ograniczeń związanych z COVID-19 zostanie ustalony dogodny termin.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
  wykluczony z Konkursu.


Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
  cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *